PL EN
Rejestracja Logowanie

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO MARLINS

ZAPRASZAMY NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEO MARLINS!!!

 

Skorzystaj z możliwości nauki języka angielskiego.

 

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych, maksymalnie w grupach 12 osobowych. Organizowany jest w ramach projektu „ Nowoczesne Kadry Gospodarki Morskiej ” RPPM.05.05.00-22-0027/16 współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Jeżeli jesteś osoba powyżej 25 r.ż. i dodatkowo spełniasz poniższe kryteria :

 

  • jesteś osoba uczącą się (w systemie niestacjonarnym), nieaktywną zawodowo,      bezrobotną lub pracującą,
  • zamieszkujesz w województwie pomorskim
  • z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany/a zdobyciem, podniesieniem lub      uzupełnienie, umiejętności i kompetencji językowych 

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !!!

Zgodnie z założeniami projektu preferowane będą kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie).

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do rejestracji na szkolenia:

 

 

STUDIUM DOSKONALENIA KADR AM W GDYNI Sp. z o. o.

81-345 GDYNIA, AL. JANA PAWŁA II 3

POKÓJ 320

E-MAILOWO : sdk@am.gdynia.pl

Najnowsze informacje

Kursy

Planujemy kurs Shipboard Safety Officer!

06-07.05.2019

Kursy

Planujemy kurs Shiphandling!!!

06-10.05.2019 kurs w zakresie manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych

Kursy

Wykaz prowadzonych kursów w SDK

Nazwy w języku angielskim

Kursy

Kurs ITR

Nowe wymagania na kurs odnowienia Indywidualnych Technik Ratunkowych

Kursy

ODNOWIENIE - Kurs Zintegrowany - BASIC SAFTY TRAINING

kursy podstawowe (bezpieczeństwo, ITR, P/POŻ, medyczny elementarny)