PL EN
Rejestracja Logowanie

Wymagane dokumenty na egzamin w Urzędzie Morskim

WYMAGANE DOKUMENTY jakie należy złożyć przy ubieganiu się o dopuszczenie do egzaminu przez CMKE dla uczniów Gdyńskiej Szkoły Morskiej:

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Świadectwo GSM
  • Wyciąg pływania
  • Zaświadczenie o zaliczonej praktyce
  • Zaświadczenie o zaliczonej części praktycznej –symulatorach (obowiązkowe ukończenie kursu doszkalającego dla osób przyjętych do GSM przed wrześniem 2014 w związku zmianą Ustawy w 2014 roku)
  • Dowód osobisty
  • Potwierdzenie opłaty na konto za egzamin

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO URZĘDU MORSKIEGO 21 DNI PRZED TERMINEM EGZAMINU

Więcej informacji na stronie: https://www.mir.gov.pl/gospodarka_morska/uprawnienia/cmke/strony/start.aspx

 

OPŁATY ZA EGZAMIN

UWAGA: Zmiana numerów kont, na które należy uiszczać opłaty za egzamin.
Opłaty za egzamin, w zależności od miejsca przeprowadzania egzaminu prosimy wpłacać na konta:

Urząd Morski w Szczecinie
Narodowy Bank Polski O/O w Szczecinie
17 1010 1599 0028 9922 3100 0000

Urząd Morski w Gdyni
Narodowy Bank Polski O/O w Gdyni
92 1010 1140 0065 7822 3100 0000

W tytule opłaty prosimy zamieszczać:
Rodzaj egzaminu (teoretyczny lub praktyczny), miejsce egzaminu, termin egzaminu, nazwa egzaminu, imię i nazwisko

Przykład:
Egzamin teoretyczny Szczecin 11-12.09.2014 r. Dział pokładowy - poziom zarządzania. Imię Nazwisko


Od 29 maja 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U z 2014 r., poz. 609)  obowiązują nowe stawki opłat w zł.

Dowód uiszczenia wpłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku na egzamin CMKE. Za dowód wpłaty przyjmuje się bankowe potwierdzenie wykonania przelewu lub potwierdzenie dokonania wpłaty w polskim urzędzie pocztowym.

Najnowsze informacje

Szkoła

Przedłużona rekrutacja do szkoły policealnej !

Rekrutacja do GDYŃSKIEJ SZKOŁY MORSKIEJ zostaje przedłużona do 05 września 2017r.

Szkoła

Przeszkolenie na symulatorach

dla uczniów GSM, którzy rozpoczeli naukę we wrześniu 2013 roku oraz wcześniej

Szkoła

Morskie Świadectwo Zdrowia

dla osób ubiegających się o przyjęcie do GSM