PL EN
Rejestracja Logowanie

Działu pokładowego

Szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminujacego na symulatorach

Liczba dni: 4

Cena: 1.500,00 zł

Szkolenie dle egzaminatora

Liczba dni: 6

Cena: 750,00 zł

Kurs dydaktyczny

Liczba dni: 8

Cena: 700,00 zł

Shipboard Safety Officer

Liczba dni: 2

Cena: 1.000,00 zł

Indywidualne Techniki Ratunkowe - odnowienie (ITR)

Liczba dni: 1

Cena: 250,00 zł

Ship Security Officer - SSO

Liczba dni: 2

Cena: 500,00 zł

Ice navigation

Liczba dni: 1

Cena: 2.000,00 zł

Wykorzystanie radaru i ARPA poziom operacyjny

Liczba dni: 7

Cena: 1.200,00 zł

Wykorzystania radaru i ARPA poziom zarządzania

Liczba dni: 4

Cena: 1.200,00 zł

ECDIS - mapy elektroniczne (GENERIC)

Liczba dni: 5

Cena: 1.050,00 zł

ECDIS - mapy elektroniczne (SPECIFIC)

Liczba dni: 2

Cena: 1.000,00 zł

Nautycznego dowodzenia statkiem (Bridge Team RESOURCE)

Liczba dni: 4

Cena: 1.500,00 zł

Nautycznego dowodzenia statkiem (Bridge Team MANAGEMENT)

Liczba dni: 4

Cena: 2.200,00 zł

Manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych (Ship Handling)

Liczba dni: 5

Cena: 4.200,00 zł

Kodeks bezpiecznego zarządzania statkiem i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISM Code)

Liczba dni: 2

Cena: 400,00 zł

Szkolenie Oficera Ochrony Obiektów Portowych (PFSO)

Liczba dni: 3

Cena: 700,00 zł

Szkolenie Oficera Ochrony Armatora (CSO)

Liczba dni: 3

Cena: 700,00 zł

MEDYCZNY I STOPIEŃ - Elementarnych Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej

Liczba dni: 2

Cena: 200,00 zł

MEDYCZNY II STOPIEŃ - Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej

Liczba dni: 2

Cena: 350,00 zł

MEDYCZNY III STOPIEŃ - Sprawowania Opieki Medycznej nad Chorym

Liczba dni: 4

Cena: 550,00 zł

MEDYCZNY III STOPIEŃ (odnowienie) - Sprawowania Opieki Medycznej nad Chorym

Liczba dni: 1

Cena: 200,00 zł

Ro-Ro CRISIS - W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

Liczba dni: 2

Cena: 300,00 zł

Ro-Ro CROWD - W zakresie kierowania tłumem

Liczba dni: 1

Cena: 150,00 zł

Ro-Ro CARGO - w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

Liczba dni: 2

Cena: 400,00 zł

Ro-Ro PASSAGNER SAFTY - w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

Liczba dni: 1

Cena: 150,00 zł

Przeszkolenie w zakresie manewrowania statkami i prowadzenia operacji przeładunkowych statek - statek z wykorzystaniem symulatorów LCHS i manewrowego

Liczba dni: 4

Cena: 2.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie zarządzania i prowadzenia opercji wymiany wód balastowych na statkach z wykorzystaniem symulatora LCHS

Liczba dni: 2

Cena: 1.000,00 zł

Działu maszynowego

Szkolenie w zakresie zasilania eksploatacji silników dwupaliwowych stopień podstawowy, Training in Basic LNG Dual Fuelled Course

Liczba dni: 2

Cena: 2.500,00 zł

Szkolenie w zakresie zasilania eksploatacji silników dwupaliwowych - stopień wyższy, Training in Advanced LNG Dual Fuelled Course

Liczba dni: 4

Cena: 4.000,00 zł

Przeszkolenie na statki podlegające Kodeksowi IGF stopień podstawowy

Liczba dni: 2

Cena: 1.000,00 zł

Przeszkolenie na statki podlegające Kodeksowi IGF - stopień wyższy

Liczba dni: 3

Cena: 1.600,00 zł

Przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

Liczba dni: 2

Cena: 400,00 zł

Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy

Liczba dni: 2

Cena: 350,00 zł

W zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy

Liczba dni: 3

Cena: 500,00 zł

Przeszkolenie w zakresie chłodnictwa dla mechaników

Liczba dni: 2

Cena: 1.500,00 zł

Przeszkolenie w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy

Liczba dni: 8

Cena: 2.500,00 zł

Przeszkolenie w zakresie prowadzenia operacji ładunkowych i balastowych na zbiornikowcach do przewozu LNG z wykorzystaniem symulatora LCHS - IMO 1.36

Liczba dni: 3

Cena: 4.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie prowadzenia operacji ładunkowych i balastowych na zbiornikowcach do przewozu chemikaliów z wykorzystaniem symulatora LCHS - IMO 1.37

Liczba dni: 3

Cena: 4.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie prowadzenia operacji ładunkowych i balastowych na zbiornikowcach do przewozu ropy naftowej z wykorzystaniem symulatora LCHS - IMO 2.06

Liczba dni: 3

Cena: 4.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie prowadzenia operacji ładunkowych na zbiornikowcach typu VLCC z wykorzystaniem symulatora LCHS

Liczba dni: 4

Cena: 4.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji systemu gazu obojętnego z wykorzystaniem symulatora LCHS

Liczba dni: 1

Cena: 1.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji systemu mycia zbiorników ropa naftową z wykorzystanie symulatora LCHS

Liczba dni: 1

Cena: 1.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie wykorzystania aparatów oddechowych do prac w pomieszczeniach zamkniętych i identyfikacji zagrożeń z obecności H2S

Liczba dni: 1

Cena: 500,00 zł

Przeszkolenie w zakresie stosowania Załączników I, II i VI Konwencji MARPOL

Liczba dni: 1

Cena: 800,00 zł

Przeszkolenie w zakresie bezpiecznego pakowania i mocowania ładunków w jednostkach ładunkowych (IMO 3.18)

Liczba dni: 4

Cena: 2.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów - stopień podstawowy

Liczba dni: 3

Cena: 300,00 zł

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień wyższy – szkolenie uaktualniające

Liczba dni: 1

Cena: 250,00 zł

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych - stopień podstawowy

Liczba dni: 3

Cena: 250,00 zł

Przeszkolenie na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych -stopień wyższy

Liczba dni: 6

Cena: 600,00 zł

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych -stopień wyższy

Liczba dni: 6

Cena: 600,00 zł

Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu chemikaliów - stopień wyższy

Liczba dni: 6

Cena: 600,00 zł

Przeszkolenie w zakresie dowodzenia siłownią okrętową

Liczba dni: 3

Cena: 1.700,00 zł

Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

Liczba dni: 1

Cena: 200,00 zł

Przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

Liczba dni: 1

Cena: 200,00 zł

Przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1kV

Liczba dni: 3

Cena: 2.500,00 zł

Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy - odnowienie

Liczba dni: 1

Cena: 250,00 zł

Przeszkolenie w zakresie podstawowych technik spawania gazowego, elektrycznego i cięcia

Liczba dni: 36

Cena: 1.000,00 zł

Przeszkolenie w zakresie prowadzenia operacji ładunkowych i balastowych na zbiornikowcach do przewozu LPG z wykorzystaniem symulatora LCHS - IMO 1.35

Liczba dni: 3

Cena: 4.000,00 zł