PL EN
Rejestracja Logowanie

Symulatory działu pokładowego

Działu pokładowego

Symulator kontroli załadunku

Symulator LCHS firmy Kongsberg wyposażony jest w 5 różnych modeli zbiornikowców do przewozu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów w stanie ciekłym. Symulator ładunkowy LCHS spełnia wymagania Konwencji STCW Regulation I/12 Use of simulator, oraz Section B-I/12.

Działu pokładowego

Symulator radarowo - nawigacyjny

Symulator ten, podobnie jak dwa inne, jest wyprodukowany przez firmę Kongsberg. Jest zbudowany z czterech mostków, które wyglądają jak mostki nawigacyjne statków handlowych i wyposażone są w szereg urządzeń, mechanizmów i wskaźników dostępnych na prawdziwym statku

Działu pokładowego

Symulator map elektronicznych ECDIS

Jest to najnowszy symulator zakupiony przez Studium Doskonalenia Kadr. Posiada osiem mostków. Na każdym z nich zainstalowane są trzy monitory i panel sterujący. Na ekranie głównym wyświetlany jest wizja, natomiast w dolnej jego części urządzenia sterujące i nawigacyjne

Działu pokładowego

Symulator dynamicznego pozycjonowania DP

Symulator DP zainstalowany w Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni bazuje na prawdziwej operacyjnej stacji typu Kongsberg K-pos DP i kontrolerach RCU-501 DP. Stacja operatora i kontrolery DP mogą być skonfigurowane jako podwójny- redundantny sprzęt klasy 2.

Działu pokładowego

Symulator manewrowy

Symulator manewrowy firmy Nicolson jest symulatorem zintegrowanego mostka nawigacyjnego przeznaczonym głównie do szkolenia studentów wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, pozwalającym na ćwiczenie manewrów awaryjnych, próbnych i ratowniczych na różnego typu jednostkach.

Działu pokładowego

Symulator mostka wizyjnego

Symulator mostka wizyjnego - Zbudowanie symulatora mostka wizyjnego dało możliwość zarówno studentom jak i kursantom na odczucie realnych warunków, które panują na statku i na morzu.

Symulatory działu maszynowego

Działu maszynowego

Symulator siłowni okrętowych

Symulator ten umożliwia szkolenie oficerów działu mechanicznego w celu zapoznania się z mechanizmami zainstalowanymi w siłowni okrętowej, z ich obsługą w warunkach eksploatacyjnych i awaryjnych. Dla celów szkolenia można stworzyć dwa typy siłowni: z silnikiem średnioobrotowym oraz z silnikiem wolnoobrotowym.

Działu maszynowego

Symulator diagnostyki silnika

Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi urządzeń i instalacji pomocniczych siłowni okrętowej można realizować na symulatorze diagnostyki silnika. Składa on się z zestawu komputerów posiadających oprogramowanie umożliwiających poznanie zasad działania i obsługi systemów zainstalowanych w siłowni okrętowej.

Działu maszynowego

Symulator automatyki

Współczesne statki handlowe nie mogłyby funkcjonować prawidłowo bez posiadania automatyki, która integruje pracę wielu urządzeń.

Działu maszynowego

Symulator operacji przeładunków gazowca LPG

Pozwala na symulowanie operacji odbywających się na statku przystosowanym do przewozu skroplonego gazu LPG. Cała symulacja wykorzystuje rzeczywisty gaz skroplony LPG. Operacje odbywają się pomiędzy dwoma rzeczywistymi zbiornikami zainstalowanymi w laboratorium.