PL EN
Rejestracja Logowanie

O szkole

Gdyńska Szkoła Morska jest szkołą niepubliczną, prowadzoną przez Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni. Szkoła posiada certyfikat systemu jakości PN - EN ISO 9001 : 2009. Oferujemy naukę na trzech kierunkach:

Rekrutacja trwa do 31.08.2018 r. Szkoła przygotowuje do zdania egzaminu na:

  • oficera wachtowego (kierunek nawigacja),
  • oficera mechanika wachtowego (kierunek mechanika i budowa maszyn),
  • oficera elektroautomatyka ( kierunek elektryczny) przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie dziennym w budynkach i laboratoriach Akademii Morskiej w Gdyni z wykorzystaniem symulatorów Studium Doskonalenia Kadr A.M. Kadrę dydaktyczną stanowią głównie pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni.

W Gdyńskiej Szkole Morskiej nie ma limitu miejsc oraz limitu wiekowego.

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się :

  • 10.09.2018 r. Nawigacja  godzina 9.00
  • 18.09.2018 r. Mechaniczny  godzina 10.00

Nauka w Gdyńskiej Szkole Morskiej jest odpłatna, trwa 2,5 roku. Rok nauki przedmiotów zawodowych w szkole, 1,5 roku praktyki morskiej, w czasie, której uczeń otrzymuje wynagrodzenie. Praktyka odbywa się na statkach handlowych renomowanych armatorów. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu dyplomu oficera absolwenci znajdują zatrudnienie u najlepszych światowych armatorów.